Skráning

Skráðu þinn gististað á bókunarvefina Pickiceland.com og Ferdaeyjan.is.

Frekari upplýsingar um þóknun og innheimtu.

Þóknun

Ferðaeyjan ehf tekur almennt 15% þóknun af söluverði hverjar bókunar sem á sér stað í bókunarvél fyrirtækisins. Ofan á þá þóknun leggst virðisaukaskattur. Þóknun er ráðstöfuð að stórhluta í eftirfarandi kostnað:

 Greiðslur

Allar kortaupplýsingar sem gestir stimpla inn við bókun á gistingu í bókunarvél okkar berast strax í hótelstjórnunarkerfi gististaða. Við varðveitum engar kortaupplýsingar í okkar kerfum.

Innheimta

Með  útgáfu reiknings til gististaða innheimtum við þóknun okkar eingöngu af nýttum bókunum og er gjalddagi reikninga 1. hvers mánaðar en eindagi 15. hvers mánaðar.

Covid-19 Update 😷

Because of the coronavirus (Covid-19) outbreak, our in-person services are closed until further notice. You can subscribe to our newsletter below to get regular updates on our availability.